De Musea Maaseik zijn een regionaal erkend museum. Om die reden zetten we actief in op de Noordoost-Limburgse geschiedenis, met een focus op de Maas- en Bosbeekvallei. Als grootste erfgoedspeler in deze regio van Belgisch-Limburg is de kerntaak het behoud en beheer van vaak kwetsbaar erfgoed en het vrijwaren ervan voor toekomstige generaties. Daarom zetten de Musea Maaseik in op het kwalitatief en vakkundig verzamelen, preserveren, onderzoeken en ontsluiten van een brede waaier aan farmaceutisch, archeologisch, religieus en kunsthistorisch erfgoed.

 

Beeld: Restaurator-conservator Stijn Lenaerts (IPARC, International Platform for Art Research & Conservation) maakt een analyse van de reliekkisten van de Kerkschatten van Sint-Catharina. 

 

 

Daarom werd IPARC, International Platform for Art Research & Conservation, ingeschakeld: restaurator-conservator Stijn Lenaerts maakte een analyse van onze reliekkisten, die een centrale rol spelen in deze prachtige geschiedenis van de processie.

De collecties centraal...


De Musea Maaseik omkaderen hun collecties op een wetenschappelijk-deskundige manier. Bijgevolg wordt er ook actief ingezet op het verwerven van nieuwe kennis en het uitbouwen van de eigen expertise, dit in samenwerking met diverse actoren. De Musea Maaseik trachten deze doelstellingen te behalen via consistente partnerschappen op lokaal, (eu)regionaal en internationaal vlak. Kennis wordt op een creatieve en actieve wijze verzameld, ontsloten en gedeeld.
De vaste museumopstellingen en thema’s worden op regelmatige basis verdiept door middel van aanvullend onderzoek en diverse vormen van ontsluiting, zoals tijdelijke tentoonstellingen, workshops, virtuele initiatieven, lezingen of evenementen zoals Open Monumentendag, Erfgoeddag en Archeologiedagen. Dit biedt de mogelijkheid om collecties of specifieke collectiestukken in een nieuw daglicht te plaatsen. Zowel de vaste opstellingen als de tijdelijke expo’s en activiteiten zijn eerder intiem maar authentiek, wat de Musea Maaseik vrij uniek maakt in de regio en ten opzichte van andere erfgoedspelers.

Beeld: Schenking van een Merovingische pot uit Neeroeteren door mevr. Grondelaers. De opmerkelijke pot werd in de jaren 1940 per toeval gevonden nabij het huidige Warredal in Neeroeteren en is afkomstig van een graf uit de vroege middeleeuwen (6de-7de eeuw).

 

Schenking Merovingische pot Musea Maaseik Regionaal Archeologisch Museum

... en de bezoeker centraal!


De Musea Maaseik zijn plaatsen van ontspanning en plezier. Op een laagdrempelige manier wordt de bezoeker ondergedompeld in een verbeeldende en memorabele museumbeleving. Storytelling en interactieve modules dragen informatie op een behapbare wijze over aan de bezoeker. De Musea Maaseik streven er dan ook naar om alle bezoekersprofielen te laten genieten van erfgoed.


Musea Maaseik is een kleine organisatie in een regionale setting en een veilige omgeving. De bezoeker ontdekt unieke collecties in een intieme en rustgevende setting. Het museumbezoek streeft ernaar een een-op-een-ervaring te zijn, waarbij betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid centraal staan. Ook openheid draagt bij aan deze vooropgestelde bezoekerservaring. De Musea Maaseik zijn toegankelijk voor iedereen en beogen daarbij een heldere communicatie. Onder meer aan de hand van participatie en co-creatie wordt veelzijdig erfgoed bereikbaar voor studie, educatie en ontspanning, voor en door een breed publiek. Zo wordt de kloof tussen bezoeker en medewerker/expert zoveel mogelijk gedicht.


Tot slot willen Musea Maaseik een creatieve en prikkelende educatieve werking aanbieden, zowel voor scholen als voor particulieren. Hierbij streven ze niet per se na om een louter encyclopedische kennis over het verleden aan te bieden, maar zetten ze de bezoeker aan tot redeneren over dat verleden. Een museumbezoek leidt zo tot (zelf)reflectie en spoort aan tot kritisch historisch denken. Op die manier inspireren de Musea Maaseik bezoekers van elke leeftijd en achtergrond tot nieuwe inzichten en ideeën.

Regionaal Archeologisch Museum, Musea Maaseik