Musea Maaseik (onderdeel van stad Maaseik) streven ernaar hun website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

  • Website : https://www.museamaaseik.be

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26/03/2021.

De stad Maaseik streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. De gebeurt in overeenstemming met nationale wetgeving tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Iedereen moet de informatie op museamaaseik.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1. Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid, van laag naar hoog: A, AA en AAA. De Europese en nationale regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website visitmaaseik.eu.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 26/03/2021.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Meld het ons via mail aan communicatie@maaseik.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen. We streven ernaar je een antwoord te sturen binnen 7 werkdagen.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord van de betrokken ambtenaar die overeenkomstig [artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de Algemeen Directeur van de stad Maaseik via secretariaat@maaseik.be.