De Musea Maaseik organiseren tweemaal per jaar een tijdelijke tentoonstelling. Deze exposities laten je op een nieuwe manier kennismaken met onze collectie, zetten stukken in de kijker die anders verborgen blijven in de depots én presenteren diverse regionale geschiedenis op een innovatieve manier en met vernieuwende inzichten. 

DIT NAJAAR: 2022 in het teken van Harlindis en Relindis | Twee expo’s en een wandeling: van Aldeneik naar Maaseik

In het kader van het Harlindis- en Relindisjaar zullen de Musea Maaseik een licht schijnen op dit unieke verleden voor onze streek. Dit najaar zullen twee expo's en een wandeling de rijke geschiedenis en nalatenschap van Harlindis en Relindis in de kijker zetten.

Van Aldeneik…

Al eeuwenlang siert het idyllische Aldeneik of het Oude Eycke het Maasland. Het kleine dorpje vormde sinds de 8ste eeuw het religieuze centrum in dit deel van de regio, van waaruit uiteindelijk ook Maaseik zou groeien. Archeologisch onderzoek van het interieur van de Sint-Annakerk in Aldeneik wierp een nieuwe blik op de geschiedenis van deze bijzondere plek waar ooit Harlindis en Relindis hun vrouwenklooster uit de grond stampten.

armschrijnen armrelieken relieken sint-catharinakerk kerkschatten musea maaseik

De kleine expo in deze kerk, ‘Vroegmiddeleeuwse vrouwenkloosters in de Maasregio’, zal uitbreiden over een thema op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. De resultaten van het archeologisch onderzoek zullen er uitgebreid worden toegelicht en afgetoetst aan historische bronnen. Gecombineerd met de archeologische ontdekkingen van het gelijkaardige klooster van Susteren (NL) en wetenschappelijk onderzoek naar de relieken uit de Sint-Catharinakerk te Maaseik, biedt deze plek ons een blik op het leven van de vroegmiddeleeuwse vrouwenkloosters in de Maasregio.

…naar Maaseik

In het kielzog van de verering van de twee heilige zussen ontstonden zeldzame en kostbare relieken: lichamelijke overblijfselen van heiligen of voorwerpen die met hen in contact zijn geweest. Tot op de dag van vandaag maken deze mysterieuze objecten deel uit van de kerkschat van Sint-Catharina die wordt ontsloten in de crypte van de Sint-Catharinakerk. Ter ere van het Harlindis- en Relindisjaar zullen de relieken van de twee heilige zussen die zich op andere vereringsplaatsen bevinden, tijdelijk terugkomen naar Maaseik. In deze tweede expo ‘Harlindis, Relindis, heiligen en relieken’, zal je meer kunnen ontdekken over de betekenis van heiligen, legendes, handel in menselijke resten en wat relieken vertellen over vroeger en vandaag. Niet toevallig zal deze expo plaatsvinden in de Sint-Catharinakerk in Maaseik.

Familiespeurtocht: In de voetstappen van de ommegang

Wie waren Harlindis en Relindis eigenlijk? En wat betekenden ze voor onze streek? Tijdens een familiespeurtocht ontdek je alles over dit verleden. Ga op zoek naar sleutelfiguren tijdens de wandeling, scan ze en ontdek op een speelse manier de legendes rond Harlindis en Relindis.

Dit verhaal is meer dan een religieus verhaal. Het klooster van Aldeneik vormt het startpunt van de historische ontwikkeling in onze regio en legt de kiem voor het ontstaan van onder meer Maaseik. De wandeling leidt je langs de mooiste getuigen van dit rijke verleden, waar jong en oud aan de hand van de Erfgoedapp het verhaal en de legendes kan beluisteren.

Alle omkaderende activiteiten

Naast de expo's en interactieve wandelingen, bieden de Musea Maaseik ook verschillende omkaderende activiteiten aan die het thema verder uitdiepen, ontdek ze hier: 

Image
dubbelexpo Op handen gedragen musea maaseik harlindis relindis aldeneik
Image
Wandeling H&R Musea Maaseik Aldeneik
Image
Codex eyckensis

De Harlindis & Relindis vzw

Het Harlindis-en-Relindisjaar wordt georganiseerd door de Harlindis & Relindis vzw. Zij presenteren een jaarplanning waarin het thema 'inspirerende vrouwen' centraal staat. Soms subtiel en verdoken, dan weer prominent aanwezig.

Naar het cultuurprogramma

Op spannende locaties in het centrum van Maaseik, maar ook in het mooie landschap aan de Maas an Heppeneert tot Aldeneik, presenteren meer dan 30 kunstenaars hun verhalen. Verhalen geïnspireerd op het rijke gedachtengoed van Harindis en Relindis.

Ontdek de kunstroute